Iedereen die een vakantieboekt via go-reizen.nl voor 17-02-2019 met een minimum totaal bedrag van 1250 euro speelt automatisch mee.

ACTIEVOORWAARDEN

Maak kans op één van de 3 weekenden naar Strandresort Schier.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Go Reizen win-actie die wordt georganiseerd door Go Reizen, Bremerstraat 11 6717 ZP Ede

 

• De actie loopt van 17-12-2018 t/m 17-02-2019

De volgende prijzen kunnen worden gewonnen:

1) Een geheel verzorgd weekend (of midweek) voor 6 personen naar Strandresort Schier
De prijs is een appartement inclusief linnenset, eindschoonmaak en toeristenbelasting. Gratis gebruik van het overdekt zwembad en sauna’s.
Inclusief bootovertocht
Inclusief bus transfer
Inclusief fietsen

 

2) Een geheel verzorgd weekend (of midweek) voor 2 personen naar Strandresort Schier
De prijs is een appartement inclusief linnenset, eindschoonmaak en toeristenbelasting. Gratis gebruik van het overdekt zwembad en sauna’s.
Inclusief bootovertocht
Inclusief bus transfer
Inclusief fietsen

Meer informatie over het resort kunt u hier vinden www.strandresortschier.nl

• Binnen vijf dagen na afloop van de Actieperiode trekt een onafhankelijke derde uit het bestand van kwalificerende deelnames op onpartijdige wijze de winnaars van de prijzen en een aantal reservewinnaars (op volgorde). De getrokken winnaar ontvangt binnen een week na de trekking via de door hem/haar opgegeven contactgegevens een bericht van  Go Reizen en hem/haar wordt verzocht om binnen tien werkdagen na verzending van het bericht contact op te nemen om de prijs te claimen. Indien de winnaar de prijs niet claimt binnen de gestelde termijn, dan vervalt diens recht op de prijs. In dat geval zal Go Reizen contact opnemen met een reserve-winnaar. Indien ook de eerste reserve-winnaar de prijs niet claimt binnen de gestelde termijn, dan vervalt ook diens recht op de prijs. In dat geval zal Go Reizen contact opnemen met de volgende reserve-winnaar, enzovoort, totdat een ontvanger van het bericht binnen de gestelde termijn de prijs claimt (zodat de uiteindelijke prijswinnaar bekend is).

• De gewonnen prijzen zijn niet overdraagbaar, niet omwisselbaar, niet uitbetaalbaar in geld, niet uitbreidbaar noch aanpasbaar en zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden van de leverancier ervan.

• Medewerkers van Go Reizen en andere betrokken partijen en hun families zijn uitgesloten van deelname aan deze actie.

• De prijzen zijn netto. De (kansspel)belasting zal worden afgedragen door Go Reizen.

• Go Reizen behoudt zich het recht voor om de actie voortijdig te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding aan de deelnemers verschuldigd zal zijn.

ACTIEVOORWAARDEN

 

Maak kans op één van de 2 leuke weekenden

• Deelname aan deze actie houdt het onvoorwaardelijke aanvaarden van de voorwaarden in, zonder enig voorbehoud of beperking, alsmede van elke beslissing die Go Reizen kan nemen in deze.

• Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de website van Go Reizen of andere door Go Reizen openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan Go Reizen worden tegengeworpen noch enige verplichting voor Go reizen doen ontstaan. Go Reizen is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de actie.

• De actie is alleen geldig in Nederland.

• Uw persoonsgegevens worden behandeld overeenstemming met de Privacy beginselen van Go Reizen alsmede de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en andere relevante privacy regelgeving.

• Deelname door personen onder de 16 jaar is niet mogelijk

• Over deze actie wordt niet gecorrespondeerd.

• Go reizen conformeert zich aan de gedragscode promotionele kansspelen.

• Meer informatie over de algemene spelvoorwaarden, eventuele andere informatie over deze actie en klachten kunt u schriftelijk richten tot Go Reizen, afdeling Marketing, Bremerstraat 11, 6717 ZP Ede of per email: info@go-reizen.nl. U ontvangt binnen 2 weken een schriftelijke of telefonische reactie.