Algemene voorwaarden

Wij bevestigen dat wij optreden als uw tussenpersoon. Voor zo ver hierbij bevestigde reiscomponenten worden uitgevoerd door een ANVR-reisorganisator, wordt de prijs en de naam van de reisorganisator bij deze reisonderdelen op deze reservering vermeld. Uitsluitend de ANVR-reisorganisator is verantwoordelijk voor de uitvoering en kwaliteit van deze reisonderdelen. Op de reiscomponenten van een ANVR-reisorganisator - alsmede onze dienstverlening terzake - zijn de ANVR-Reisvoorwaarden van toepassing. U kunt de ANVR-Reisvoorwaarden vinden op www.anvr.nl/consumentenvoorwaarden.pdf

Voor zo ver hierbij bevestigde reiscomponenten niet worden uitgevoerd door een ANVR-reisorganisator, maar door andere dienstverlener(s), wordt de prijs en de naam van deze dienstverlener(s) per dienst op deze reservering vermeld. Voor de uitvoering en de kwaliteit van elke afzonderlijke dienst is uitsluitend de desbetreffende dienstverlener verantwoordelijk. Bij klachten over de uitvoering van deze diensten moet u met de desbetreffende dienstverlener(s) contact opnemen. De voorwaarden van de dienstverlener(s) kunt u vinden op de websites van de dienstverlener(s) of via www.anvr.nl/vervoersvoorwaarden. Op onze dienstverlening zijn in dit geval de ANVR Boekingsvoorwaarden van toepassing. U kunt deze voorwaarden vinden op www.anvr.nl/consumentenvoorwaarden.pdf
Wij dragen als tussenpersoon geen verantwoordelijkheid voor de aansluiting tussen de diverse reisonderdelen/diensten.

Wij zijn aangesloten bij Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). U kunt dit controleren via www.sgr.nl. U kunt bij financieel onvermogen van ons en/of van een dienstverlener aangesloten bij SGR aanspraak maken op de garantieregeling van SGR voor zover de regeling daarin voorziet. Zie hiervoor www.sgr.nl (garantieregeling).
Voor zover noodzakelijk in het kader van de uit te voeren diensten geven wij uw gegevens door aan de dienstverlener(s). Wanneer u hier geen prijs op stelt, kunt u dit aan ons doorgeven, maar zijn wij niet aansprakelijk indien die diensten niet of niet juist kunnen worden uitgevoerd, door het ontbreken van deze gegevens.

Acceptatie van deze bevestiging betekent dat u kennis genomen hebt van, en akkoord gaat met, het hier vermelde. Op uw verzoek sturen wij u kosteloos een exemplaar van de genoemde regelingen en/of voorwaarden toe.
Acceptatie van deze boekingsbevestiging betekent dat u in kennis bent gesteld van en akkoord gaat met zowel de ANVRConsumentenvoorwaarden (Reis- en Boekingsvoorwaarden), alsmede alle overige voorwaarden, waaronder de vervoersvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij en de voorwaarden van SGR en Calamiteitenfonds Reizen voor zover van toepassing op uw boeking.

Voor mogelijke - verplichte - vaccinaties dient u zich ruim voor vertrek te wenden tot uw huisarts en of GGD(art. 9, lid 4 van ANVR Reisvoorwaarden). Voor reizen buiten Nederland dienen de reizigers in het bezit te zijn van een voor de bestemming geldig reisdocument, zoals een paspoort. De reiziger dient zelf te controleren of ook een visum of andere reisdocumenten noodzakelijk zijn (art. 9, lid 4 van ANVR Reisvoorwaarden).

Creditcard voorwaarden

Creditcards worden altijd per direct belast oftewel gedebiteerd.

 

Indien u vijf dagen voor vertrek nog geen bericht heeft ontvangen betreffende uw reisbescheiden, dan dient u per omgaande contact op te nemen met uw persoonlijk reisadviseur.

Boekingen vallen onder ANVR lidnr: 5471 en SGR lidnr: 3642 van United Travel te Culemborg.

Ons SGRZ-deelnemersnummer is 17.018